Projekt koncepcyjny nowoczesnej zabudowy szeregowej, woj. świętokrzyskie.
Rok: 2017