Projekt koncepcyjny zabudowy szeregowej. 
Rok: 2017