Projekt przebudowy oraz rozbudowy domu jednorodzinnego "kostki" z lat 70-tych. Kierownik budowy Marek Szczerba. 
Rok: 2017