Projekt zrealizowany w miejscowości Ostrożanka. 
Budynek powstał po przebudowanie i rozbudowie budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. 
Rok: 2016