Projekt koncepcyjny nowoczesnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Starachowicach.