mgr inż. Andrzej Nowakowski
„NOAN PROJEKT“

Firma prowadzi działalność w zakresie prac inżynierskich specjalności elektrycznej i niskoprądowej dla budynków jednorodzinnych, handlowo-usługowych, oświaty, zabudowy wielorodzinnej oraz obiektów przemysłowych.
Oferujemy w zakresie:
- projekty budowlane i wykonawcze instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sieci zewnętrznych, oświetlenia terenu i kanalizacji teletechnicznej,
- tworzenie kosztorysów i przedmiarów w programie Norma Pro,
- iluminacje zewnętrzne obiektów architektonicznych wraz z wizualizacją,
- projekty instalacji odgromowych,
- prowadzenie nadzorów budowlanych oraz odbiory techniczne instalacji wraz z wpisami do dziennika budowy,
- wykonywanie pomiarów ochronnych i przeglądów okresowych obiektów,
- doradztwo techniczne.

Do świadczenia usług posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia budowlane, świadectwa kwalifikacyjne i narzędzia.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Nr uprawnień SWK/0159/PWBE/15.  

ul. Jasionka 63a, Jędrzejów 28-300
nowakowski.a@o2.pl
www.noanprojekt.pl