Antoni Szczerba
projektant instalacji sanitarnych 

Główny projektant oraz współzałożyciel biura projektowego PROMAX. 
Doświadczenie zawodowe przy projektowaniu zdobywał od pięćdziesięciu lat przy tworzeniu dokumentacji projektowych. 
Od 1981 roku członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami do projektowania instalacji sanitarnych i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Projektant instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych oraz sieci cieplnych. Kierownik budowy, inspektor nadzoru, kosztorysant. Odpowiedzialny za koordynację całego procesu tworzenia dokumentacji projektowej.

 

Nr uprawnień: 41/81
biuro@promax.starachowice.pl
+ 48 502 364 407