Bronisław Bester
Pracownia geodezyjna „GO-BEST“

Usługi w zakresie:
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
- mapy do celów projektowych,
- inwentaryzacja przyłączy domowych,
- wytyczenia obiektów,
- obsługa inwestycji.

Geodeta uprawniony.
Nr uprawnień 4203.  

ul. Partyzantów 107, Starachowice 27-200
geobest@wp.pl
+ 48 602 448 116