Projekt obiektu handlowo-usługowego w miejscowości Tychów Stary, woj. świętokrzyskie. Budynek przebudowany z istniejącej stodoły. Kierownik budowy Marek Szczerba. 
Rok: 2016