Dominika Karpińska
mgr inż. budownictwa

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Świętokrzyskiej.
Dyplom: Projekt centrum Rekreacyjno — Sportowego.
Ukończyła studia w specjalności konstrukcje budowalane.
Od 2011 roku zdobywała doświadczenie w biurach projektowych w Kielcach i Starachowicach, projektując zarówno konstrukcje, jak i obiekty budowlane.

Specjalista od projektowania konstrukcji, budynków oraz zagadnień z zakresu organizacji ruchu drogowego, przepisów wodnoprawnych.

Od 2013 roku projektant w biurze PROMAX.

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

karpinska@promax.starachowice.pl
+ 48 661 887 612