Katarzyna Kawałek
mgr inż.

Zakres usług: 
- mapy do celów projektowych w formie tradycyjnej i cyfrowej,
- pomiary powykonawcze budynków i obiektów budowlanych,
- tyczenie domów i innych obiektów budowlanych na gruncie,
- pomiary niwelacyjne,
- podziały nieruchomości,
- wznowienie znaków granicznych,
- mapy do celów prawnych i projektowych, w tym do projektów przyłączy mediów,
- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą budowli oraz urządzeń pozdiemnych-przyłączy wodno- kanalizacyjnych, gazu, energetycznych, robót,
- pomiary kontrolne,
- pomiary mas ziemnych, obliczanie objętości wykopów, nasypów oraz innych prac ziemnych,
- obsługa geodezyjną budownictwa ogólnego,
- weryfikacja stanu prawno-geodezyjnego gruntów rolnych, budowlanych oraz inwestycyjnych.

Geodeta uprawniony.
Nr uprawnień 521822.

kkawalek@interia.pl
+ 48 506 489 612