Marek Szczerba
mgr inż. budownictwa

Główny projektant oraz współzałożyciel biura PROMAX. 
Absolwent Wydziału  Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej. Ukończone studia inżynierskie w specjalności budownictwo ogólne oraz magisterskie w specjalności zarządzanie nieruchomościami.
Swoje dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał  przy sporządzaniu dokumentacji projektowych, a także na licznych budowach.
Od 2011 roku członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, specjalista od konstrukcji żelbetowych, drewnianych oraz stalowych. 
Biegły w tworzeniu ekspertyz, opinii, ocen technicznych oraz okresowych przeglądów obiektów budowlanych. Odpowiedzialny za koordynowanie pracy całego zespołu.

 

 


 

Nr uprawnień: SWK/0126/PWOK/11
biuro@promax.starachowice.pl
+ 48 503 167 434