Projekt zrealizowany w miejscowości Adamów, woj. Świętokrzyskie. Budynek w trakcie budowy. 
Rok: 2015