Rozbudowa oraz przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Godowie, gm. Pawłów, woj.  świętokrzyskie, o salę gimnastyczną, sale lekcyjne oraz punkt przedszkolny.
Rok: 2018