Rozbudowa oraz przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadownikach, gm. Pawłów, woj.  świętokrzyskie, o salę gimnastyczną.
Rok: 2018