Budynek zrealizowany w miejscowości Pawłów. Kierownik budowy Marek Szczerba. 
Rok: 2015