Projekt koncepcyjny przebudowy istniejącego budynku na pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej w miejscowości Styków, woj. Świętokrzyskie.
Rok: 2015